Godišnji odmor i pravo na rodiljni dopust, te pravo na godišnji odmor u slučaju rada kod više poslodavaca

O rasporedu korištenja godišnjeg odmora konačnu odluku donosi poslodavac, prema potrebama organizacije posla te mogućnostima za odmor raspoložive radnicima.

Dakle, radnica iz Vašeg upita može prekinuti  korištenje rodiljnog dopusta te koristiti pripadajući godišnji odmor u željenom terminu, ukoliko je poslodavac suglasan s takvim korištenjem.

S druge strane, ukoliko radnica prihvati ponudu izmijenjenog ugovora, na način da kod sadašnjeg poslodavca ostane raditi na polovicu punog radnog vremena te se ujedno zaposli kod drugog poslodavca prije nego što je iskoristila pripadajući godišnji odmor kod starog, poslodavci će se morati sporazumjeti istodobnom korištenju godišnjeg odmora, a ukoliko ne postignu sporazum dužni su takvom radniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovu zahtjevu.

Iz navedene odredbe proizlazi da iako radnik ima dva ugovora o radu s nepunim radnim vremenom (bilo kod jednog ili dva odnosno više poslodavaca), on mora koristiti godišnji odmor za oba ugovora o radu istodobno, jer u protivnom godišnji odmor u stvari ne bi imao, odnosno ne bi se u potpunosti ostvarila svrha godišnjeg odmora.

Nadalje, broj dana godišnjih odmora radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena, bez obzira na činjenicu koliko je sati rada taj dan radnik u obvezi rada.