10. listopada Svjetski dan mentalnog zdravlja

PREVENCIJOM OČUVATI ZDRAVLJE I RADNU SPOSOBNOST

Ove godine po 25. put obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja. Svjetska federacija za mentalno zdravlje (engl. World Federation for Mental Health – WFMH) u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) je 1992. godine započela obilježavati Svjetski dan mentalnog zdravlja kako bi se podigla svijest o važnosti mentalnog zdravlja i njegovom promicanju te potaknulo na ulaganje u mentalno zdravlje.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) mentalno zdravlje predstavlja dio općeg zdravlja. Osim sprječavanja bolesti, ono podrazumijeva očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja te dostizanje punog osobnog potencijala. Duševni (mentalni) poremećaji, zbog relativno visoke prevalencije (broj svih slučajeva pojedinih bolesti kod određenog stanovništva u određenom periodu), čestog početka u mlađoj odrasloj dobi, mogućeg kroničnog tijeka, narušavanja kvalitete života oboljelog i njegove okoline te značajnog udjela u korištenju zdravstvene zaštite, predstavljaju jedan od prioritetnih javnozdravstvenih problema, kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dan mentalnog zdravlja je Mentalno zdravlje na radnom mjestu.

Radno mjesto i posao koji radimo čine velik dio našeg života te utječu i na naše zdravlje. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ističu depresiju kao jednu od vodećih uzroka bolesti i invaliditeta u svijetu. Depresija je bolest koja sa sobom često nosi manjak produktivnosti pa i nemoći za rad. Mentalno zdravlje mnogo je više od odsutnosti psihičkih bolesti i teškoća. Svjetska zdravstvena organizacija ga je definirala kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici. Iz ove definicije jasno je vidljivo koliko dobro mentalno zdravlje utječe na posao.

Važnost promicanja mentalnog zdravlja na radnom mjestu prepoznata je u Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“. Četvrta komponenta Nacionalnog programa posvećena je upravo zdravlju na radnom mjestu te se u sklopu nje provodi projekt „Tvrtka prijatelj zdravlja“. Projekt „Tvrtka prijatelj zdravlja“ usmjeren je zaposlenicima tvrtki raznih profila i potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika i promiču zdravlje na radnom mjestu te iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju radnika. U sklopu projekta provode se edukacijski moduli, a jedan od njih posvećen je mentalnom zdravlju na radnom mjestu, usmjeren prvenstveno pojedincu, pružajući informacije i savjete kako možemo ojačati osobne resurse za nošenje sa svakodnevnim izazovima i stresorima, kako onima koji nam predstavljaju izazov na radnom mjestu tako i općenito u našem svakodnevnom životu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu svojim aktivnostima u suradnji s drugim dionicima djeluje kroz informiranje, edukaciju i savjetovanje na podizanje svijesti u radnim sredinama o značaju preventivnih mjera u zaštiti mentalnog i ukupnog zdravlja zaposlenih kao preduvjeta očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka.