GSV Zagrebačke županije

SOCIJALNI PARTNERI U KAMPANJAMA ZAŠTITE NA RADU

Nacionalni dan zaštite na radu Gospodarsko – socijalno vijeće Zagrebačke županije obilježilo je radnom sjednicom na kojoj je Zavod za unapređivanje zaštite na radu predstavio prvu nacionalnu kampanju iz područja zaštite na radu pod nazivom „STOP ozljedama na radu“ i kampanju Europske agencije za zaštitu zdravlja na radu (EU OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“.

Obje kampanje prilika su za šire djelovanje u svakoj radnoj sredini od menadžmenta do radnika s ciljem ostvarivanja sigurnijih i zdravijih uvjeta rada, a time i smanjenja izdataka za saniranje posljedica uzrokovanih nezgodama, ozljedama na radu i bolestima povezanima s radom, istaknula je Marina Borić, viša stručna savjetnica u Zavodu.

Glavni cilj europske kampanje „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ je pomoći radnicima i poslodavcima da prepoznaju izazove koje donosi starenje radne snage te da poduzimaju odgovarajuće mjere usmjerene na očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka.

Promatrajući statističke podatke o kretanju ozljeda na radu u Gradu Zagrebu u 2015.g. stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika iznosila je 10,80 a na području Zagrebačke županije 15,08 pa se može zaključiti da se Grad Zagreb nalazi ispod nacionalnog prosjeka od 12,07, dok je Zagrebačka županija znatno iznad tog prosjeka. U Gradu Zagrebu najčešće se ozljeđuju radnici u prerađivačkoj industriji i graditeljstvu dok su u Zagrebačkoj županiji među ozlijeđenima prednjače zaposleni u djelatnosti trgovine na veliko i malo te radnici u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Ulaganje u dobre uvjete rada, primjerenu organizaciju rada i zaštitu na radu te edukaciju radnika, ima pozitivne učinke na produktivnost, konkurentnost i smanjenje troškova poslovanja, a analize na razini EU potvrđuju da je takav odgovoran i osviješten pristup višestruko isplativ. Sudjelovanje  u provedbi kampanja uz pojačane aktivnosti u okviru svake radne sredine mogu doprinijeti značajnim koristima za poslodavce, radnike i društveni zajednicu, zaključila je Borić.

Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća Zagrebačke županije i Povjerenstva za unapređivanje zaštite radu koje je GSV-e osnovalo kao svoje stalno radno tijelo, pozvani su na aktivno uključivanje i sudjelovanje u provedbi kampanje u svim tvrtkama i ustanova na području Zagrebačke županije uz korištenje interaktivnih vodiča i praktičnih primjera koji su dostupni na internetskim stranicama Zavoda.