Agencija za privremeno zapošljavanje-izmjena predmeta poslovanja

Da bi agencija obavljala poslove ustupanja radnika korisnicima, spomenute poslove mora obavljati kao jedinu djelatnost (osim djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, pod uvjetom da posjeduje odgovarajuću dozvolu prema posebnom propisu).

Dakle, agencija za privremeno zapošljavanje može obavljati samo poslove ustupanja i djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem.

Zakon o radu ne sadrži odredbe o postupku registracije, upisu predmeta poslovanja, odnosno djelatnosti u sudski registar pojedinih tvrtki, već je to regulirano posebnim propisom (Zakonom o trgovačkim društvima), koji je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa.

Stoga, se za nedoumice oko Vašeg upita o načinu upisa (izmjene) predmeta poslovanja u sudskom registru već postojeće tvrtke, obratite nadležnom tijelu odnosno Ministarstvu pravosuđa, uz napomenu da takva tvrtka (agencija) može obavljati samo dvije gore navedene djelatnosti.

Nakon postupka registracije, potrebno je ovom ministarstvu podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje.

Zahtjevu se u pisanom obliku prilaže preslika rješenja o registraciji trgovačkog društva ili obrta, te 20 kuna biljega.