Ana Šijaković, dobitnica Nagrade za životno djelo za značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu za 2019. godinu

Ana Šijaković, dobitnica Nagrade za životno djelo za značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu za 2019. godinu, radno je aktivna u zaštiti na radu punih 40 godina. Profesionalnu karijeru započela je u metaloprerađivačkoj djelatnosti u tvornici posuđa Gorica Dugo Selo, u početku kao strojarski tehničar – tehnolog, a kasnije od 1980. godine kao mlađi inženjer sigurnosti smjera zaštite na radu.

Tijekom devedesetih godina Ana Šijaković je djelovala u zaštiti na radu u više gospodarskih grana, radila je u tvornici emajla i keramičkih glazura Gorica-Emajl d.o.o. Dugo Selo, tiskari ŠiM d.o.o. Dugo Selo, HŽ- Hrvatskim željeznicama d.o.o. Zagreb, Ergonomici d.o.o. Zagreb i na kraju u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu iz kojeg 2018. godine odlazi u zasluženu mirovinu sa mjesta Voditeljice odjela za stručna pitanja, nadzor i vještačenje.

Ana Šijaković primjer je stručnjaka koji se cjeloživotno obrazuje. Diplomirala je najprije na Višoj tehničkoj školi za sigurnost na radu i zaštitu od požara, Zagreb, kao inženjer sigurnosti smjera zaštite na radu, a nakon toga na Visokoj školi za sigurnost Zagreb stekavši akademske nazive diplomirani inženjer sigurnosti smjera zaštita na radu i stručni specijalist inženjer organizacije rada. Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu stekla je akademski naziv sveučilišnog specijalista ekonomije, smjer upravljanje sigurnošću. Nositeljica je međunarodnih certifikata IRCA LEAD ISO 9001 i OHSAS 18001.

Tijekom dugogodišnje karijere u zaštiti na radu objavila je preko 60 stručnih i znanstvenih radova  i bila koautor nekolicine priručnika. Koautor je i nekoliko priručnika koji su nastali kao rezultat sveobuhvatnih istraživanja u zaštiti na radu. Sudjelovala je aktivno na nizu stručnih konferencija kao autor i predavač.

Ana Šijaković stalni je sudski vještak za sigurnost i zaštitu na radu pri Županijskom sudu u Zagrebu. Voditeljica je podružnice za zaštitu na radu, zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija i zaštitu okoliša pri Hrvatskom društvu sudskih vještaka i procjenitelja u Zagrebu. Višekratno je bila mentor mlađim kolegama na putu za imenovanje stalnim sudskim vještakom.

Za dodjelu nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu Anu Šijaković je predložilo Europsko društvo inženjera sigurnosti, u kojem je tajnica društva u drugom mandatu i jedna od osnivača.