Anketno ispitivanje

Povodom Vašeg upita, ovim putem Vas obavještavamo da radnik koji smatra da je za vrijeme obavljanja posla uznemiravan ili spolno uznemiravan na svom radnom mjestu, može ostvariti pravo na zaštitu svog dostojanstva sukladno članku 134. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) podnošenjem pisane pritužbe poslodavcu ili osobi ovlaštenoj od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.

Nadalje, mišljenja smo da provođenje anketnog ispitivanja kod poslodavca nije protivno radnom zakonodavstvu, ali ne na način da je usmjereno na ispitivanje ponašanja pojedinog radnika.