Sudjelovanje radnika u odlučivanju

Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima prava i obveze radničkog vijeća propisane ovim Zakonom. Međutim, budući je sindikalni povjerenik radnik u radnom odnosu kod poslodavca, te je u članku 187. stavku 8. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) propisano kako sindikat mora pisano obavijestiti poslodavca o imenovanju sindikalnog povjerenika, odnosno sindikalnog predstavnika, to trenutno u Vašem dioničkom društvu nije ustanovljen oblik sudjelovanja radnika u odlučivanja, osim skupa radnika, te ne dolaze do primjene odredbe Zakona o radu koje poslodavcu propisuju obveze obavješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja s radničkim vijećem, odnosno sindikalnim povjerenikom.