Biračko pravo i predlaganje utemeljenja radničkog vijeća

Biračko pravo radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, u postupku izbora članova radničkog vijeća, propisano je odredbom članka 145. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17).

Člankom 145. stavkom 2. Zakona o radu, propisano je da pravo birati i biti birani nemaju članovi upravnih i nadzornih organa poslodavaca.

Iznimno, predstavnici radnika u tim organima poslodavca imaju biračko pravo, jer je odredbom članka 145. stavka 4. Zakona propisano da se odredba stavka 2. citiranog članka ne odnosi se na predstavnike radnika u organima poslodavca.

Polazeći od citiranih zakonskih odredbi, članovi upravnog odbora dječjeg vrtića (organa poslodavca u smislu članka 164. Zakona) nemaju biračko pravo u postupcima izbora propisanim Zakonom o radu, osim predstavnika radnika u tome odboru koji to pravo iznimno ima, jer sukladno članku 145. stavku 4. Zakona, može birati i biti biran.

Stoga smo mišljenja, da predstavnik radnika u organu poslodavca može biti, sukladno članku 2. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća, i potpisnik prijedloga za utemeljenje prvoga radničkog vijeća podnesen od najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod poslodavca, odnosno u ime predlagatelja može sazvati skup radnika radi utvrđivanja uvjeta za utemeljenje radničkog vijeća i imenovanja izbornog odbora, kao i potpisati zapisnik sa toga skupa.