Predstavnik radnika u organu poslodavca

Odredbom članka 164. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), kojim se uređuje imenovanje ili izbor predstavnika radnika u organu poslodavca, odnosno organu koji nadzire vođenje poslova poslodavca, propisano je da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se u skladu s posebnim propisom utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenje poslova, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) mora biti predstavnik radnika.

Zakon o radu ne propisuje ograničenja u pogledu mandata predstavnika radnika u organu poslodavca, već propisuje da predstavnik radnika ima isti pravni položaj kao i drugi imenovani članovi toga organa.

Odredbama statuta ili drugog akta poslodavca ne mogu se derogirati odredbe Zakona o radu.

Poslodavac koji ne omogući imenovanom, odnosno izabranom predstavniku radnika članstvo u organu poslodavca, odnosno drugom odgovarajućem tijelu, čini teži prekršaj propisan člankom 228. stavkom 1. točkom 26. Zakona o radu.