Blagdani i dani tjednog odmora u trgovini

U vezi upita o mogućnosti određivanja blagdana kao dana tjednog odmora radnika u djelatnosti trgovine dajemo odgovor kako slijedi:

U skladu s odredbom članka 75. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka Ustavnog suda RH) radnik tjedni odmor koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi, a ako ga ne može koristiti u propisanom trajanju, mora mu se za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu, zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju.

Uzimajući u obzir Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, poslodavac bi pri određivanju tjednog odmora radnika, morao voditi računa da radniku kojem je dan tjednog odmora nedjelja i koji na taj dan mora raditi, kao tjedni odmor ne odredi dan koji je ujedno i blagdan.

Međutim, u slučajevima u kojima radnik kod svog poslodavca tjedni odmor kao pravilo, umjesto nedjeljom koristi npr. u ponedjeljak, tada se ne radi se o zamjenskom tjednom odmoru kojeg je poslodavac dužan osigurati radniku.

Budući da je rad trgovina nedjeljom reguliran posebnim zakonom odnosno Zakonom o trgovini (Narodne novine, br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) mišljenja smo da zbog obilježja takve organizacije rada trgovina i njegovog uređenja i ograničenja, u navedenoj djelatnosti poslodavci ne bi mogli organizirati rad na način da njegovi radnici (svi ili određena grupa radnika), kao pravilo, tjedni odmor umjesto u nedjelju koriste u subotu ili u ponedjeljak, odnosno u slučaju kada radnik radi nedjeljom, takvom radniku treba osigurati zamjenski tjedni odmor (pri čemu takav odmor ne može biti određen u dan koji je blagdan).