Održan do sada najveći stručni skup zaštite na radu pod nazivom „NAČIN I METODE ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA I RADNE OPREME“

U utorak, 5. prosinca 2023. godine u okviru stalnog stručnog usavršavanja dionika zaštite na radu, u kongresnoj dvorani „Globus“ na zagrebačkom velesajmu, održan je do sada najveći stručni skup iz područja zaštite na radu pod nazivom „Način i metode ispitivanja radnog okoliša i radne opreme“. Stručni skup bio je namijenjen stručnjacima zaštite na radu  s naglaskom na one zaposlene u ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu. Stručni skup je otvorila Marina Borić, načelnica Sektora za zaštitu na radu, a stručnim skupom moderirao je Muhidin Omerdić, voditelj Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja.

Pred više od 500 nazočnih stručnjaka zaštite na radu, uvodno je govorio g. Dražen Opalić, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu te predsjednik Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu. Cilj ovog ministarstva je digitalizirati sustav zaštite na radu te na taj način poslodavcima olakšati provedbu mjera zaštite na radu i učiniti im ih dostupnim i besplatnim. Jedan od izazova je također i pitanje cjeloživotne edukacije svih dionika u području sigurnosti i zdravlja na radu, radi podizanja svijesti o važnosti ulaganja u zaštitu na radu i provođenja svih potrebnih mjera sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, istaknuo je Opalić.

Temu „Buka na radu-rizici, metode utvrđivanja izloženosti buci i mjere zaštite radnika“ obradio je mr.sc. Darije Varžić, mag.ing.mech., iz Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. koji se posebno osvrnuo na problematiku prilikom provođenja ispitivanja buke na radnim mjestima. Gospodin Varžić je ovom prilikom istaknuo kompleksnost ove teme koju je zapravo nemoguće obraditi jednim predavanjem.

„Siguran ulaz u skučeni prostor crpne stanice fekalne odvodnje i provođenje vježbe sigurnog ulaska u skučeni prostor“ prezentirao je mr.sc. Bosiljko Tadić, dipl.ing., iz INDIKATOR d.o.o. koji se posebno zahvalio kolegama iz Vodovoda Pula koji su mu omogučili snimanje obavljanja poslova u skučenim prostorima. Posebno se osvrnuo na protokol koji je potrebno poštivati prilikom ulaska u skučene prostore jer isti predstavljaju velike rizike.

Na temu „Vibracije koje se prenose na cijelo tijelo (ruke šake),metode ispitivanja i procjena rizika“ govorili su Miro Šipković, dipl.ing.stroj. i Tomislav Muslim, dipl.ing.sig. koji su izrazili zadovolljstvo da konačno u zaštiti na radu počelo govoriti o štetnostima koje izazivaju vibracije posebno naglašavajući kompleksnost ove teme koju je također, kao i buku, nemoguće obraditi jednim predavanjem.

Ivica Daničić, viši inspektor rada iz Državnog inspektorata Republike Hrvatske prezentirao je iskustva iz inspekcijskog nadzora na temu „Ispitivanja radnog okoliša i radne opreme“ posebno se osvrnuvši na postupanja inspektora prilikom obavljanja nadzora i uočene nedostatke u tom nadzoru.

Na kraju predavanja sudionici su postavili mnogobrojna pitanja predavačima te su na taj način potaknuli konstruktivnu raspravu.

Obzirom na brojnu zainteresiranost stručnjaka za ovakvom vrstom usavršavanja u narednom razdoblju ministarstvo će organizirati još niz seminara sa aktualnim temama iz područja zaštite zdravlja radnika i sigurnosti na radu.

PREZENTACIJE: