Darivanje krvi

U odnosu na dosadašnju odredbu, uzimajući pri tome u obzir poseban propis odnosno Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakonom o radu je definirano što se smatra darivanjem krvi i to na način da darivanje krvi podrazumijeva i darivanje krvnog sastojka za pripremu krvnog pripravka namijenjenog za transfuzijsko liječenje koje se provodi prema pozivu koji je ovlaštena ustanova, u skladu s posebnom propisom uputila osobno davatelju krvi.

Postupak darivanja krvi nije uređen općim propisom o radu već propisima koji uređuju navedenu materiju.