Definiranje vezano uz „organizaciju rada“ u ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada

Članak 17.a stavak 1. točka 1. jasno propisuje da ugovor mora sadržavati podatak o organizaciji rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu. Dakle, činjenica da radnik radi na izdvojenom mjestu ne smije istoga onemogućiti da, primjerice, pristupi u poslovne prostorije poslodavca radi preuzimanja dokumentacije, printanja, skeniranja i sl., odnosno ne smije ga onemogućiti da, primjerice, dođe na poslovni sastanak koji se odvija „uživo“ i dr.

Nadalje, mišljenja smo kako ugovor može sadržavati i odredbe o tome na koji način je radnik obvezan biti dostupan poslodavcu tijekom radnog vremena (npr. upotrebom službenog mobitela, službenog računala, korištenjem aplikacija kojima se razmjenjuju elektroničke poruke, i sl.), postoji li pristup internom serveru (intranet), i sl.