Odbijanje zahtjeva radnika za rad od kuće

Dužnost poslodavca je zahtjev radnika razmotriti, uzimajući u obzir potrebe radnika i potrebe organizacije rada, te je u slučaju odbijanja ili njegovog usvajanja s odgodnim početkom primjene, dužan radniku u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, dostaviti obrazloženi pisani odgovor. Dakle, dužnost poslodavca nije nužno prihvaćanje zahtjeva radnika, već je dužnost poslodavca zahtjev razmotriti te radniku odgovoriti u slučaju nemogućnosti njegovog prihvaćanja.

Pisano obrazloženje tada bi se trebalo vezati za organizacijske razloge na strani poslodavca odnosno potrebu organizacije rada u okviru koje nije moguć takav način rada ili bi takva organizacija rada za poslodavca bila izrazito otegotna ukoliko bi prihvatio zahtjev na način kako ga je postavio radnik. Dakle, to bi prvenstveno mogla biti nemogućnost organizacije poslovnih procesa, nedostatak radne snage i slično.

Poslodavac se u pisanom odgovoru ne može pozvati na okolnost da ne želi udovoljiti zahtjevu radnika.