Direktor – radnik

Sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca.

Slijedom navedenog, Zakon o radu ne propisuje obvezno sklapanje ugovora o radu za osobe ovlaštene za zastupanje u trgovačkim društvima ukoliko obavljaju određene poslove za društvo, već propisuje takvu mogućnost.