Probni rad, provjera znanja i sposobnosti radnika izvan probnog rada

Probni rad uređen je Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) te ukoliko je ugovoren, predstavlja sastavni dio radnog odnosa. Obavljanja poslova za poslodavca u svrhu provjere znanja i sposobnosti radnika izvan radnog odnosa nije dopušteno.