Dobitnici priznanja za doprinos u zaštiti na radu povodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu 28. travnja 2020.

Povjerenstvo za dodjelu priznanja za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu u sastavu: Dražen Opalić (predsjednik Povjerenstva), dr.sc. Marija Bubaš, Nenad Seifert, Cvetan Kovač i Boris Antunović, odlučilo je da se priznanja za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu dodijele dr.sc. Darku Palačiću i Borivoju Žmegaču.

Dr.sc. Darko Palačić radno je aktivan u zaštiti na radu 23 godine. Doktor je znanosti zaštite na radu, Univerziteta u Nišu, magistar društvenih znanosti na polju informacijskih znanosti, Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu, Magistar sigurnosti na Visokoj školi za sigurnost s pravom javnosti u Zagrebu. Nositelj je certifikata: Lead auditor OHSAS 18001, Lead auditor ISO 45001, Lead auditor ISO 9001, Lead auditor ISO 14001, Certified ISO 31000 Lead Risk Manager.

Osim obavljanja poslova stručnjaka zaštite ja radu u organizacijama u kojima je bio ili je u radnom odnosu (MTČ Tvornica čarapa d.o.o., Alzas alarms d.o.o., PHD Consultor d.o.o.) kao savjetnik se bavi uspostavom i održavanjem sustava upravljanja zaštitom na radu prema međunarodnim normama. Niz je godina ovlašteni auditor za sustave upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu tijekom čega je u auditiranim organizacijama davao konkretne prijedloge za unapređivanje zaštite na radu. Posebno je značajan njegov doprinos u promicanju značaja i koristi primjene međunarodnih norma iz područja zaštite na radu o čemu je proveo brojna znanstvena istraživanja, te dokazao utjecaj primjene norme OHSAS 18001 na smanjenje broja i težine posljedica ozljeda na radu. Autor je i suautor mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova, priručnika i monografija. Održao je brojna predavanja sa temama iz područja zaštite na radu na različitim stručnim i znanstvenim međunarodnim i domaćim skupovima i konferencijama, zatim brojne edukacije iz područja upravljanja zaštitom na radu, te edukacije za interne i vodeće auditore sustava upravljanja zaštitom na radu te upravljanja rizicima. Recenzent je na znanstvenim i stručnim konferencijama, u časopisima i zbornicima iz područja zaštite na radu.

Svoj doprinos razvoju budućih stručnjaka zaštite na radu, diplomiranih inženjera, prvostupnika i specijalista zaštite na radu dao je dugogodišnjim radom na visokoškolskoj ustanovi kroz brojna mentorstva i predavanja. Član je Komisije za nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja (MRMS), član je Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana (Hrvatski kvalifikacijski okvir, Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Predsjednik je Odbora za primjenu sigurnosnih norma i Ravnatelj CPD (Continuing Professional Development) certifikacijskog centra (Hrvatska udruga menadžera sigurnosti).

Za dodjelu priznanja za promicanje zaštite na radu predložili su ga Europsko društvo inženjera sigurnosti i Hrvatska udruga menadžera sigurnosti.

Borivoj Žmegač, inženjer elektrotehnike i diplomirani inženjer sigurnosti, radno je aktivan u zaštiti na radu više od dvadeset godina. Radio je u poduzećima „Oprema“ d.d. kao samostalni projektant, i stručnjak zaštite na radu, zatim kao ispitivač i savjetnik u „Institutu za sigurnost Zagreb“ d.d., a od 2009. godine osnovao je vlastitu tvrtku „Preventa d.o.o. za usluge u području zaštite na radu, zaštite od požara, energetskih pregleda i certificiranja.

Borivoj Žmegač cjeloživotno se obrazuje. Diplomirao je na Visokoj tehničkoj školi Zagreb kao inženjer elektrotehnike, a nakon toga na Visokoj školi za sigurnost na radu kao diplomirani inženjer sigurnosti smjera zaštite na radu i specijalist inženjer sigurnosti i zaštite – smjer zaštita od požara, te nakon toga na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu kao stručni specijalist inženjer elektrotehnike – smjer elektroenergetika. Dodatno se osposobljavao, te ima položen stručni ispit stručnjaka zaštite na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, stručni ispit za voditelja tima za izradu procjene ugroženosti pri Ministarstvu unutarnjih poslova, stručni ispit za obavljanje poslova  u graditeljstvu pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, stručni ispit zaštite od požara pri Ministarstvu unutarnjih poslova, stručni ispit za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja, certificirani je interni auditor OHSAS 18001, te certificirani termografist prema EN 473-ITC.

Kontinuirano radi na promociji i unapređivanju zaštite na radu objavljivanjem stručnih radova i novinskih autorskih članaka, organiziranjem i sudjelovanjem na stručnim skupovima i okruglim stolovima u području zaštite na radu. Jedan je od osnivača Udruge za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad, a od 2008. do 2012. obnašao je dužnost tajnika udruge.

Za dodjelu priznanja za promicanje zaštite na radu predložila ga je Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad.