Dospjelost plaće u odnosu na mogućnost izvanrednog otkazivanja ugovora od strane radnika

Budući da se prema Zakonu o radu plaća, naknada plaće i ostali primici isplaćuju u rokovima određenim kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a najkasnije petnaestoga dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, radnik bi zbog neisplate plaće ugovor o radu mogao otkazati protekom toga krajnjeg roka za isplatu. Pri tome, rok za isplatu plaće propisan Zakonom predstavlja obvezu poslodavca od dana stupanja na snagu Zakona, što podrazumijeva i isplatu plaće za prosinac, a koja se isplaćuje u siječnju.