Tijek otkaznog roka i bolovanje

Zakonom o radu je propisano da otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Iznimno, otkazni rok teče i za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radnika pod uvjetom da je poslodavac ugovor otkazao prije nastupa privremene nesposobnosti i da je odlukom o otkazu radnika oslobodio obveze rada u otkaznom roku.

Dakle, ako je poslodavac radniku ugovor otkazao za vrijeme njegove privremene nesposobnosti za rad, otkazni rok će početi teći tek po povratku radnika na rad. Međutim, ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka radnika kojeg poslodavac nije oslobodio obveze rada, radni odnos će tom radniku prestati najkasnije istekom šest mjeseci od dana početka tijeka otkaznog roka.

Pravo osiguranika na bolovanje utvrđuje izabrani liječnik medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi, a najdulje do roka utvrđenog Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti. Poslodavac ne može osporiti bolovanje radnika kojeg je sukladno posebnom propisu otvorio liječnik, ali može u slučaju sumnje u opravdanost bolovanja, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje tražiti kontrolu bolovanja.