Dostava podataka ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu u Informacijski sustav zaštite na radu

 

 

Obavještavamo ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu da su temeljem odredbe članka 10. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine broj 50/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik), dužne pristupiti unosu podataka u Informacijski sustav zaštite na radu (u daljnjem tekstu: IS ZNR), u skladu s opsegom dobivenog ovlaštenja, s danom stupanja na snagu Pravilnika.

Napominjemo da ne postoji obveza unošenja retrogradnih podataka u IS ZNR u odnosu na dan stupanja na snagu Pravilnika, osim podataka koji se odnose na odredbe čl. 10.  stavka 1. točke 1., 2. i 3. Pravilnika (trenutno zaposlene stručne radnike: stručnjaci zaštite na radu, nositelji ovlaštenja te ostali stručni radnici; mjernu i ispitnu opremu za ispitivanje radne opreme i radnog okoliša, te zaključene ugovore  o obavljanju poslova zaštite na radu s poslodavcima).

Uputa za korisnike (ovlaštene osobe), koja sadrži informacije o načinu pristupa, korištenju i unosa podataka u IS ZNR dostupna je putem poveznice.

Kako bi pristupili unosu podataka, prvo je potrebno registrirati korisničke račune te provesti postupak autorizacije korisničkih računa od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, temeljem podnesenog i potpisanog zahtjeva od strane odgovorne osobe u skladu s uputom za korisnike.

U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno se obratite na isznr@mrms.hr ili Službi za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja na brojeve telefona 01 6459 233 ili 228.