EU-OSHA seminar o rezultatima Drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju održan u Osijeku

Seminar „Rezultati Drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER-2) i usporedba s iskustvom hrvatskih poslodavaca i radnika“ održan je 10. listopada u Osijeku u prepunoj dvorani poslodavaca i radnika iz Osijeka, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu, seminar su zajednički organizirali Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatska udruga poslodavaca – Regionalni ured Osijek, koji je bio domaćin.

U ime domaćina sudionike je pozdravio pravni savjetnik u HUP-u Ivan Sarić, istaknuvši važnost ovakvih edukativnih seminara, osobito stoga što su interaktivni seminari uvijek prilika za razmjenu iskustva i dobrih praksi. Naglasio je da je to već treći seminar koji Zavod u suradnji s osječkim Regionalnim uredom HUP-a, a uz potporu EU-OSHA-e održava u Osijeku.

Pozdravivši sudionike u ime Zavoda, Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, uz nekoliko uvodnih riječi o EU-OSHA-i predstavila je rezultate europskog istraživanja ESENER-2 provedenog 2014. godine o novim rizicima u hrvatskim i europskim poduzećima. U sklopu ovog istraživanja obrađeno je 11 tema, a odnose se na starenje i zaštitu na radu, prednosti dobre zaštite na radu, opasne supstance, upravljanje zaštitom na radu i sudjelovanje radnika, zaštitu na radu i obrazovni sustav, mikro i mala poduzeća, poremećaje mišićno-koštanog sustava, te teme vezane uz područje nanomaterijala, stresa i psihosocijalnih rizika te žene, mlade i zaštitu na radu. Istraživanje je provedeno u 28 zemalja EU, te u Albaniji, Islandu, Makedoniji i Crnoj Gori, obuhvaćeno je gotovo 50.000 poduzeća, a uključena su bila i mikro-poduzeća sa 5 zaposlenih. Rezultati ovakvih sveobuhvatnih istraživanja temelj su za provođenje kampanja i poboljšanje mjera zaštite na radu. Štefok je predstavila i izdvojene rezultate ESENER-2 za Hrvatsku koje je pripremio menadžer EU-OSHA-e Xabier Irastorza.

Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu, uz filmove je predstavila tri teme navedenog istraživanja: Žena i zaštita na radu, Stres i psihosocijalni rizici, te Opasne tvari. Istaknula je da su mnogi radnici diljem Europe izloženi opasnim tvarima na mjestima rada, te se europskom kampanjom koja se upravo provodi želi podići razina svijesti o tom problemu. Sudionici su komentirali prikazane rezultate i teme ESENER-a, te međusobno razmijenili informacije i iskustvo iz tvrtki u kojima rade.

Tema o opasnim tvarima bila je uvod u drugi dio seminara, u kojem su predstavljena dva primjera dobre prakse. Đurđica Kovačević, ing. kem. teh. i organizator II u Službi zaštite u Saponiji Osijek, govorila je o upravljanju sigurnošću i zaštiti zdravlja radnika Saponije pri proizvodnji praškastih i tekućih deterdženata. Sudionike je upoznala s nacionalnim i europskim propisima, te istaknula kako je osobito važno pridržavati se uputa proizvođača / distributera o posebnim mjerama sigurnosti pri radu s opasnim kemikalijama. Istaknula je i važnost zdravstvenih pregleda radnika koji rade s opasnim tvarima, te navela više konkretnih primjera iz proizvodnje u Saponiji. Na primjer, pri radu na visini većoj od 3 metra, radnici obvezno trebaju nositi pojaseve, koji štite od pada. Ti bi pojasevi trebali biti atestirani, no u praksi je često takvo atestiranje upitno.

Dubravko Pichler, mag. ing. tehn., rukovoditelj RJ proizvodnje vode u Vodovodu-Osijeku, prezentirao je postupak prerade vode u osječkom vodoopskrbnom sustavu, te korištenje opasnih kemikalija u pogonu proizvodnje vode za ljudsku potrošnju. Citiravši Paracelsusa kako količina tvari određuje hoće li biti lijek ili otrov, opisao je uporabu i manipuliranje solnom kiselinom, natrijevim hipokloritom, kalijevim permanganatom, željeznim (III) kloridom i ukapljenim plinskim klorom u pogonu proizvodnje vode. Kao sirovina za proizvodnju pitke vode zahvaća se bunarska voda iz 18 zdenaca sa crpilišta Vinogradi, a iz nje treba ukloniti višak željeza, mangana, arsena i amonijaka. U postupku proizvodnje pitke vode od izuzetne su važnosti sigurnosne mjere, a u osječkom Vodovodu osobito paze na zaštitu okoliša.

Iscrpne i korisne prezentacije Kovačević i Pichlera popraćene su pljeskom sudionika, te su pobudile zanimljivu raspravu.

Seminar je završen prijateljskim druženjem uz zalogajčiće i osvježenje.