Evidencija radnog vremena i blagdani

Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11) utvrđeni su dani blagdana (članak 1.), spomendana (članak 2.) i neradnih dana u Republici Hrvatskoj (članak 3.).

Evidenciju o radnicima i o radnom vremenu, poslodavac je obvezan voditi u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, broj 73/17), pri čemu kao vrijeme radnikove nenazočnosti na radu evidentira podatak o blagdanu i neradnom danu koji su kao takvi utvrđeni posebnim propisom (članak 8. stavak 1. podstavak 9. Pravilnika).

Sukladno članku 3. navedenog Zakona, građani Republike Hrvatske koji Božić slave na dan 7. siječnja u taj dan, islamske vjeroispovjedi u dane Ramazanskog bajrama i Kurban bajrama, te židovske vjeroispovjedi u dane Roš Hašane i Jom Kipura, imaju pravo ne raditi, a poslodavac taj dan u evidenciji radnog vremena evidentira kao neradni dan.

U dane blagdana i neradnih dana, radnici ostvaruju pravo na naknadu plaće (članak 5. Zakona).