Dopunski rad

Zakonom o radu propisana ograničenja u odnosu na „dopunski rad“ su kumulativno postavljena ograničenja na tjednoj razini te ograničenja na godišnjoj razini, iz čega proizlazi da na razini tjedna takav rad ne smije trajati duže od osam sati, a na godišnjoj razini ne smije trajati duže od sto osamdeset sati, u skladu s čime poslodavac vrši prijavu na obvezna osiguranja.

Na pitanja vezana uz moguće olakšice u plaćanju doprinosa za zdravstveno osiguranje odgovore može dati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, jer takva mogućnost nije propisana Zakonom o radu, ali može biti uređena nekim posebnim propisom.