Evidentiranje radnog vremena kod rada na daljinu

Iz članka 17. a proizlazi da ugovor o radu na daljinu mora sadržavati i podatak o načinu evidentiranja radnog vremena. Međutim, mišljenja smo da se na taj ugovor može na odgovarajući način primijeniti odredba članka 12. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, sukladno kojoj se za radnika koji rad obavlja na izdvojenom mjestu rada, u svrhu ostvarivanja prava iz radnog odnosa, vodi samo podatak o ukupnom dnevnom radnom vremenu.

Razdoblje u kojem radnik treba biti dostupan za komunikaciju s poslodavce poželjno je urediti ugovorom o radu, poštujući pritom odredbe Zakona o radu o dnevnom i tjednom odmoru radnika.