Info poduzetnički kutak ZNR: ZA SIGURAN PODUZETNIČKI KORAK

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, intenzivno surađuje s udrugama i komorama te Razvojnim agencijama, Tehnološkim parkovima, Poduzetničkim centrima i Poduzetničkim inkubatorima, kao potpornim poduzetničkim institucijama.

Kako bismo još više osnažili suradnju s poduzetnicima te pružili učinkovitu potporu razvoju poduzetništva, uz besplatno Savjetovalište ZNR 3u1, Info dane i Otvorena vrata Zavoda u različitim područjima Hrvatske, uspostavili smo i Info poduzetnički kutak zaštite na radu (ZNR).

Info poduzetnički kutak ZNR Zavoda za unapređivanje zaštite na radu namijenjen je osobama koje tek kreću u svijet poduzetništva, kao i onima koji su to već učinili. Poduzetništvo je puno izazova a u prvim poduzetničkim koracima između ostalog potrebno je snalaženje u organizaciji i provedbi Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima utvrđenih mjera zaštite na radu.

Cilj je Info poduzetničkog kutka ZNR već na samom početku pružiti novim poduzetnicima osnovne informacije iz područja zaštite na radu koje su im potrebne za uspješno vođenje poslovanja, kao i učinkovitu zaštitu radnika i drugih osoba na radu.

Pravodobnim informiranjem i preventivnim djelovanjem u zaštiti na radu moguće je spriječiti nesreće, ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti povezane s radom, smanjiti troškove, ostvariti uštede i biti uspješan poduzetnik.

Krenimo sigurnim korakom ZaJEDNO!