Radni posjet Veleučilištu „Nikola Tesla „ u Gospiću: PRIPREMITI STUDENTE ZA TRŽIŠTE RADA

Jednodnevni boravak u Ličko-senjskoj županiji Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s Antonijem Jaićem, višim stručnim savjetnikom započeo je posjetom Veleučilištu „Nikola Tesla “ u Gospiću, te razgovorom s dekanicom dr. sc. Vlatkom Ružić. dipl.oec.

Na ovoj visokoškolskoj ustanovi izvode se stručni studiji: Ekonomike poduzetništva, Cestovnog prometa i Upravni studij. Veleučilište ostvaruje suradnju s gospodarskim subjektima i institucijama s ciljem unapređivanja nastavnih procesa, posebno u dijelu izvođenja stručne prakse i uključivanja priznatih stručnjaka u nastavni proces, isto tako da se pomogne u transferu tehnologija i obrazovanja novih profila visokoobrazovanih stručnjaka potrebnih gospodarstvu. Krajem rujna ove godine Veleučilište je domaćin 3. Interdisciplinarne znanstveno stručne Konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva 2017“. Na tom skupu omogućiti će se razmjena postojećih saznanja i iskustava o mogućnostima održivog razvoja ruralnih područja te na taj način doprinijeti jednolikom razvoju Republike Hrvatske u kojoj će stanovnici ruralnih prostora svojim društvenim i gospodarskim djelovanjem aktivno sudjelovati u brizi, razvoju i očuvanju prostora u kojem žive. Uvjereni smo da će naši studenti nakon uspješnog završetka obrazovanja pronaći svoje mjesto na tržištu rada, ostvariti egzistenciju svojih obitelji i izbjeći ekonomske migracije, naglasila je dekanica dr.sc. Vlatka Ružić.

Zaštita na radu je područje od posebnog društvenog interesa, a da bi se ostvario temeljni cilj, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom, uz mjere prevencije, ključni je preduvjet razvoj kulture zaštite na radu. Zato je potrebno od predškolskog odgoja, kroz osnovno, srednje i visoko obrazovanje integrirati odgovarajuće sadržaje kako bi kroz odgojno-obrazovni proces pripremili djecu, učenike i studente za siguran rad u trenutku njihovog ulaska na tržište rada, te ih uputili kako očuvati radnu sposobnost tijekom cijelog radnog vijeka, kazao je ravnatelj Begović.

Kroz obrazovne programe potrebno je osigurati da polaznici steknu znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti nesmetano uključivanje u radne aktivnosti. U tom okviru važno je da se uz teoretski dio kroz studentsku praksu i rad studenti kvalitetno osposobljavaju za rad na siguran način na konkretnim mjestima rada kod poslodavaca kod kojih polaze praksu. Pored toga, posebno je značajno i korisno da se za vrijeme studija polaznike priprema i uputi u osnovne obveze poslodavaca i radnika u području zaštite na radu, tim prije što će se oni naći u različitim ulogama u svojoj radnoj karijeri, pa je ravnatelj Begović predložio na tom području suradnju Zavoda i Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, a dekanica Ružić je isto prihvatila, pa će se krajem listopada na Veleučilištu organizirati odgovarajuće uvodno predavanje za studente.

Zavod se zalaže za promicanje osnovnog znanja o zaštiti na radu u svim studijskim programima u Hrvatskoj pa će se u vezi istog uputiti i odgovarajući prijedlozi Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Dugoročno poboljšanje i unapređivanje zaštite na radu moguće je ostvariti kontinuiranim i cjeloživotnim učenjem svih ključnih dionika, a među njima posebno mladih kao budućih zaposlenika i poslodavaca, suglasni su ravnatelj Begović i dekanica Ružić.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o značaju studija zaštite i sigurnosti u Hrvatskoj i stanju na tržištu rada posebno na području Ličko-senjske županije.