Isključenje otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće

Vezano za upit ubrajaju li se u minimalnu plaću dodaci pojedinih granskih kolektivnih ugovora koji nisu izričito nazvani otežanim uvjetima rada te posebne nagrade za rad s osobama oboljelima od bolesti COVID-19 koje su propisane Odlukama Vlade Republike Hrvatske, dajemo sljedeće mišljenje:

Člankom 3. stavkom 4. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 118/18 i 120/21) propisano je kako se povećanja s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada, rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi ne ubrajaju u iznos minimalne plaće.

Stavkom 5. istoga članka propisano je kako se otežanim uvjetima rada smatraju oni uvjeti koji su određeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili drugim propisom koji poslodavca obvezuje.

Mišljenja smo da se ovom odredbom iz minimalne plaće isključuju sva povećanja koja pripadaju s osnove rada u uvjetima koji se po svojim obilježjima smatraju otežanim i za koje je, slijedom posebnosti istih, predviđeno povećanje plaće jednim od izvora iz članka 3. stavka 5. Zakona o minimalnoj plaći, neovisno o izrazima koji se za iste koriste.

Slijedom navedenog, povećanja plaće koja su ugovorena kolektivnim ugovorima različitih naziva (npr. posebni uvjeti rada ili samo uvjeti rada), pri čemu se podrazumijevaju uvjeti koji su po svojim obilježjima otežani, ne ubrajaju se u iznos minimalne plaće.

Vezano za posebne nagrade propisane Odlukom o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, Odlukom o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19, Odlukom o posebnoj nagradi pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske – zdravstvene službe koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 te Odlukom o posebnoj nagradi službenicima kaznenih tijela koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene zaštite osobama lišenim slobode u zatvorskom sustavu oboljelima od bolesti COVID-19 (sve objavljene u Narodnim novinama pod brojem 136/20), mišljenja smo da se navedene posebne nagrade ne ubrajaju u iznos minimalne plaće.

Naime, predmetnim Odlukama izričito je navedeno da se radi o posebnim nagradama koje se isplaćuju uz plaću radnika.