Ugovor o radu na određeno vrijeme

Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14 ,127/17, 98/19 i 151/22) u članku 12. stavku 10. propisuje da ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme. Također, Zakon o radu ne obvezuje poslodavca da posebno obavijesti radnika da li ima namjeru produžiti radniku ugovor o radu na određeno vrijeme.

Međutim, skrećemo Vam pažnju da je sklapanje ugovora o vojničkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske propisano odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), koji kao posebni propis ima prednost u primjeni pred ZOR-om, kao općim propisom kojim su u Republici Hrvatskoj uređeni radni odnosi. Stručni nositelj pripreme navedenog zakona je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske te Vas upućujemo da se u vezi istog možete obratiti navedenom tijelu putem e-pošte: kabinet@morh.hr.