Izmjena ugovora na određeno vrijeme koja ne produljuje trajanje ugovora

Ukoliko se radi o izmjeni ugovora o radu na određeno vrijeme radi usklađenja s odredbama Zakona o radu ili sl., pri čemu se ne produljuje ugovoreno trajanje ugovora, takva se izmjena ne bi smatrala sljedećim uzastopnim ugovorom na određeno vrijeme, a u skladu s člankom 12. stavkom 8. Zakona o radu.

Naime, spomenutom odredbom Zakona propisano je da se svaka izmjena odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme, koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora, smatra sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme.

Ova odredba, koja se odnosi na već sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme, donesena je u cilju sprečavanja zlouporaba u korištenju takvog oblika zapošljavanja, u smislu da se unaprijed utvrđeni datum prestanka ugovora produljuje prilikom kasnijih izmjena ili dopuna postojećeg ugovora.

Zakon o radu sadrži jasna ograničenja za sprječavanje sklapanja neopravdanih ugovora o radu na određeno vrijeme. Sva propisana ograničenja vrijede jednako, kako u trenutku sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, tako i u trenutku njegove eventualne kasnije izmjene ili dopune.

Za ocjenu da li će se izmijenjeni ili dopunjeni ugovor smatrati sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme načelno nije odlučno koji se od bitnih podataka ugovora o radu mijenja ili nadopunjuje, ako se time ne produžuje trajanje toga ugovora.

Međutim, valja podsjetiti da je ugovor o radu dopušteno sklopiti na određeno vrijeme samo iznimno za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. Pod objektivnim razlogom koji opravdava sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme i koji se u tom ugovoru mora navesti, smatra se zamjena privremeno nenazočnog radnika te obavljanje posla čije je trajanje zbog prirode njegova izvršenja ograničeno rokom ili nastupanjem određenog događaja.

Stoga, ako se prilikom sklapanja izmjena ili dopuna postojećeg ugovora o radu na određeno vrijeme više ne radi o onom istom objektivnom razlogu zbog kojega je ugovor i sklopljen na početku, tada bi se u tom slučaju eventualno radilo o pojavi novog objektivnog razloga za sklapanje ugovora na određeno vrijeme, odnosno o potrebi poslodavca za sklapanjem potpuno novog ugovora o radu na određeno vrijeme. U suprotnom, poslodavac se izlaže riziku zakonske presumpcije, prema kojoj se ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama Zakona o radu smatra sklopljenim na neodređeno vrijeme.