Izmjena ugovora o radu i dostava pisanih informacija radniku

U skladu sa zahtjevima za transparentnošću i predvidivošću radnih uvjeta, potpunije se uređuje upućivanje radnika u inozemstvo, propisivanjem šireg obveznog sadržaja ugovora o radu kada upućivanje traje dulje od četiri uzastopna tjedna te propisivanjem obveza poslodavca o davanju pisanih informacija u vezi s radom u inozemstvu, koji bi trajao kraće od četiri uzastopna tjedna.

Dakle, o vremenu trajanja upućivanja radnika ovisi da li je poslodavac u obvezi izmijeniti ugovor o radu ili je u obvezi radniku dostaviti pisane informacije.

Da li će se u pojedinom slučaju raditi o službenom putu radnika ili o upućivanju u okviru  privremenog i povremenog prekograničnog pružanja usluga ovisi o prirodi posla zbog kojeg poslodavac šalje svog radnika u inozemstvo.