Dostava odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa i ostalih akata radniku

Zbog usklađivanja s Direktivom (EU) 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji, Zakonom o radu je propisana primjena postupka dostave, uključujući i dostavu elektroničkim putem i za ostale akte koje poslodavac upućuje radniku kao ugovornoj strani, pod uvjetom da su dostupni radniku, da se mogu ispisati i pohraniti te da poslodavac zadrži dokaz da ih je radniku dostavio, odnosno da ih je radnik primio (npr. može biti potvrda primitka e-maila).