Kampanjom širiti svijest o značaju prevencije potencijalnih rizika na radu

Nakon uvodne riječi predsjednice Gorane Lipnjak, na stručnom skupu Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto svoj osvrt na pojedine prijedloge izmjena u propisima zaštite na radu iznesao je Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, a o prijedlozima za unapređivanje zaštite na radu govorio je Nenad Puljić, načelnik Sektora za nadzor u području zaštite na radu Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Stručni skup bila je i prilika za predstavljanje prve Nacionalne kampanje u području zaštite na radu „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. Kampanja je niz planiranih aktivnosti na informiranju, edukaciji, osvješćivanju i motiviranju svih ključnih dionika i povećanju interesa opće javnosti za zaštitu na radu i ostvarivanje pozitivnih rezultata. Poslodavcima, sindikatima, radnicima, stručnjacima zaštite na radu, specijalistima medicine rada i sporta, te drugim dionicima dostupni su interaktivni vodiči kako bi se što kvalitetnije mogli uključiti u provođenje aktivnosti u radnim sredinama i ostvariti postavljene ciljeve.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu naglasio je da je kampanja prilika za podizanje svijesti o potrebi sprječavanja rizika na radu, uključivanje zaštite na radu u strateške i operativne planove poslovanja te uspostavu aktivne suradnje i djelovanja svih ključnih dionika unutar radnog procesa na poboljšanju i unapređivanju mjera sigurnosti i zdravlja zaposlenih. Produktivnost, konkurentnost, očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka, smanjivanje prijevremenih odlazaka s tržišta rada, smanjivanje gubitaka uzrokovanih ozljedama i profesionalnim bolestima, kao i izostanaka s rada mogući su pozitivni učinci ove kampanje u svakoj radnoj sredini. Dugoročni i trajni cilj kojem u zaštiti na radu treba težiti je vizija nula nesreća na radu, a da bi to ostvarili potrebna je predanost i upornost, suradnja svih dionika, dobro upravljanje i organizacija zaštite na radu te društvena odgovornost u poslovanju.

U drugom dijelu stručnog skupa primjer dobre prakse osvijetljenosti radnih prostora prezentirao je prof.dr.sc. Goran Pichler, Physics Department, Kuwait University, zatim je o aktivnostima Odjela za zaštitu i sigurnost Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu govorila Sanja Morić, a web aplikaciju ZNR – sigurnost u oblaku predstavio je Ivica Ojvan iz tvrtke Linija Koda d.o.o.