Koje su koristi od dobre zaštite na radu

Na stručnom skupu koji je organiziran u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca  Neven Obradović, viši stručni savjetnik Zavoda za unapređivanje zaštite na radu predstavio je u Vinkovcima Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu”. Tema  je također bila procjena rizika i on-line RISKO alat koji je izradio Zavod za unapređivanje zaštite na radu. Neven Obradović se posebno osvrnuo na stanje zaštite na radu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u najzastupljenijim sektorima.

Na mnoštvo pitanja sudionici su dobili odgovore i pojašnjenja. Najavljeno je i održavanje tematskih specijaliziranih radionica, ovisno o potrebama dionika zaštite na radu. Uz to, sudionici su pozvani da se radi unapređivanja zaštite na radu u svojoj sredini aktivno uključe u kampanju „STOP ozljedama na radu” putem mrežnih stranica Zavoda.

Seminar je održan u sklopu HUP-ovog PUMA programa koji provodi Regionalni ured Osijek, a cilj je istaknuti koristi koje poslodavci mogu imati od zaštite na radu.

Stručni skup u Vinkovcima