Konferencija „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“ II

Program edukacije u zaštiti na radu “Zaštiti se znanjem!”

Ističući važnu ulogu stručnjaka zaštite na radu, potrebu njihovog odgovarajućeg statusa, razvoja karijera i stvaranja uvjeta za njihov kvalitetniji rad kod poslodavaca i u ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu, Zavod poziva stručnjake zaštite na radu i sve zainteresirane dionike na sudjelovanje na stručnoj konferenciji pod nazivom

„Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“

koja će se održati u

četvrtak, 28. rujna 2017. godine od 9,30 do 14,00 sati

u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2 (velika Vijećnica)

sa sljedećim programom.

Zbog iskazanog velikog interesa stručnjaka zaštite na radu za sudjelovanjem na konferenciji održanoj u lipnju ove godine, Zavod za unapređivanje zaštite na radu ponovno organizira stručnu konferenciju na koju se mogu prijaviti svi koji to nisu mogli prethodni puta.
Za sudjelovanje na stručnoj konferenciji ne naplaćuje se kotizacija. Broj sudionika je ograničen, a sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju.

Zbog velikog interesa za najavljeno savjetovanje „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“ i ograničenog prostora završena je prijava sudionika.

Napominjemo, da su uspješne prijave potvrđene putem elektroničke pošte.

Zahvaljujemo Vam na iskazanom interesu i suradnji.

S poštovanjem,

Zavod za unapređivanje zaštite na radu