Seminari „Što kineziologija i medicina rada mogu učiniti za zdraviji i duži radni vijek“ održani u Gospiću i Šibeniku

Što kineziologija i medicina rada mogu učiniti za duži radni vijek bila je glavna tema seminara koje je Zavod za unapređivanje zaštite na radu održao 14. rujna o.g. u Gospiću, a dan kasnije i u Šibeniku. Seminari su održani uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) s ciljem da se istakne važnost tema obuhvaćenih europskom kampanjom „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, osobito stoga što su to i hrvatski izazovi. Stoga je na oba seminara istaknuta važnost održivog rada i zdravog starenja od trenutka ulaska u svijet rada, te osiguranje zdravog radnog okružja i sigurnih radnih uvjeta kako bi se smanjili zdravstveni problemi radnika, stopa bolovanja i broj prijevremenih odlazaka u mirovinu. Uz navođenje primjera dobre prakse, istaknuta je potreba za upravljanjem sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu sve starije radne snage. Dodatna vrijednost seminara bilo je upoznavanje sudionika s postupanjem tijekom nadzora inspektora zaštite na radu, kao i s obvezama pojedinih dionika uz konkretne primjere, zatim predstavljanje dvaju projekta koji pokazuju nužnost uključivanja kineziologije rada u zaštitu na radu, te liječnički savjeti specijalista medicine rada.

Teme su pobudile veliko zanimanje sudionika – predstavnika radnika i poslodavaca, kao i predstavnika tijela javne vlasti – te se na oba seminara razvila rasprava, u kojoj su sudionici iznosili primjere iz vlastite radne sredine ali i postavljali pitanja predavačima.

Oba seminara otvorila je Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, ukratko predstavivši Zavod za unapređivanje zaštite na radu. Kao cilj Zavoda i aktivnosti koje provodi istaknula je postizanje izvrsnosti kao standarda u području zaštite na radu u našoj zemlji. Uz prezentaciju i prikazivanje više filmova predstavila je ciljeve europske kampanje, naglasivši promicanje zdravih radnih navika među mladim radnicima, stvaranje dobrih radnih uvjeta i njihovo neprestano poboljšavanje, jer na taj način je moguće postići održivost rada tijekom cijelog radnog vijeka i zdravo starenje, očuvati zdravlje i aktivno živjeti u mirovini. Nužno je pomoći radnicima, upraviteljima i poslodavcima u prepoznavanju izazova koje donosi starenje radne snage, a što se osvještava i EU-OSHA kampanjom „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, koja se provodi već drugu godinu. Stoga je Štefok predstavila i e-vodič, alat za radnike, poslodavce, voditelje ljudskih potencijala i stručnjake zaštite na radu izrađen u sklopu kampanje, te nekoliko europskih primjera dobre prakse.

Sudionici seminara i u Gospiću i u Šibeniku iznijeli su poteškoće ali i dobre primjere iz vlastitih radnih sredina. Čuli su se primjeri iz Hrvatskih šuma, željezničarske radne sredine, državnih službi, koncerna Knauf, službi za socijalnu skrb, poduzeća vezanih u vodno gospodarstvo i dr. U Gospiću je Dubravka Rukavina, pročelnica županijskog Upravnog odjela za društvene djelatnosti istaknula važnost edukacije iz zaštite na radu na ovakvim seminarima, a dogradonačelnik Ivan Tomljenović sudjelovao je u raspravi i kao poduzetnik, te upozorio na mnoge teškoće s kojima se u postizanju kvalitetne zaštite na radu suočavaju i poslodavci ali i radnici. U Šibeniku su, iznoseći probleme u zaštiti na radu, osobito vezane uz nepriznavanje ozljeda na radu koje službenicima u socijalnoj skrbi nanesu stranke, vrlo aktivni bili predstavnici sindikata. Konstruktivnim raspravama pridonijeli su i stručnjaci zaštite na radu, te liječnica dječji kirurg.

U dijelu rasprave u kojem je bila riječ o zadaćama medicine rada, svi su se suglasili da specijalist medicine rade treba biti znatno češće nego sada prisutan u pogonu i uredima.

Gospić je nedavno, nakon 17 godina, dobio specijalističku ordinaciju medicine rade i sporta, koja je jedina u cijeloj županiji. Stoga Vlatka Devčić-Stilinović, dr. med. specijalist medicine radi i sporta, predavač na seminaru, ima pune ruke posla, što je zorno i objasnila opisavši svoj radni dan. Cilj doktorice Devčić-Stilinović je, uz posao u ordinaciji, i odlazak na teren, na mjesta rada i biti što češće u pogonima i uredima.

Sudionici su inspektore zaštite na radu zasipali pitanjima – u Gospiću je objašnjavao propise i odgovara na pitanja iz konkretne radne sredine Željko Novak, voditelj Ispostave Senj u područnom uredu Rijeka Inspektorata rada pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (IR MRMS), a u Šibeniku Emanuela Dadić, viša inspektorica u Područnom uredu Split IR MRMS. Oboje su pripremili prezentacije s naglaskom na teške i smrtne ozljede u protekloj godini, kao i kretanju stope ozljeda na radu posljednjih nekoliko godinu u Ličko-senjskoj, odnosno Šibensko-kninskoj županiji i, naravno, usporedbu s drugim županijama u Hrvatskoj. Također, uz konkretne primjere opisali su dužnosti pojedinih dionika zaštite na rade, kako izgleda inspekcijskih nadzor, te istaknuli da posao inspektora nije isključivo kažnjavanje, nego imaju i savjetodavnu ulogu, stoga vrlo često izriču mjere za uklanjanje nedostataka. U Gospiću su način organiziranja zaštite na radu u svojoj radnoj sredini predstavili Krešimir Blažević iz senjske podružnice Hrvatskih šuma i Jure Bogdanić iz Hrvatske elektroprivrede – Proizvodnja d.o.o. PP Zapad.

O važnosti kineziologije rada tijekom cijelog radnog vijeka, na koji način se mogu spriječiti mišićno-koštani poremećaji, odnosno zaustaviti njihovo napredovanje ako već postoje, te na taj način očuvati zdravlje i radnu sposobnosti, i sačuvati organizam za zdravu i aktivnu starost, govorila je dr. sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Predstavila je projekte koje je provela s radnicima Lidla i INA-e, na njihovim radnim mjestima, te video-clipove u kojima su prikazani najčešći pogrešni pokreti i kretanje u procesu rada, kao i pravilno izvođenje pokreta i kretnji tijekom rada. Sudionici su, kao i  inspektorim rada Novaku i Dadić, uputili pregršt pitanja, a dr. sc. Nakić je na neka pitanja odgovorila i pokazivanjem i objašnjavanjem pravilnih pokreta i kretnji. Za kraj pokazala je „najbolju vježbu na svijetu“ za održavanje ravnoteže, jačanje zdjelične muskulature i kralježnice.

Oba seminara završila su zajedničkim druženjem i zadovoljstvom sudionika.