Minimalno trajanje radnog odnosa za ostvarivanje prava na godišnji

Člankom 77. Zakona o radu, propisan je uvjet za ostvarivanje prava na „puni“ godišnji odmor, a to je šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod poslodavaca.

Nadalje, radnik koji nije ispunio navedeni uvjet ostvarit će pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od 1/12 ukupnog broja dana godišnjeg odmora koji bi mu pripadao, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Uzimajući u obzir navedeno, čim radnik ostvari kontinuitet rada od najmanje mjesec dana, ostvarit će i pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Isto tako navodimo, odredbu članka 78. stavka 2. Zakona o radu koja propisuje da radnik kojem prestaje radni odnos ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, što ujedno i podrazumijeva da i u slučaju promjene poslodavaca tijekom jedne kalendarske godine radnik ostvaruje razmjerni dio godišnjeg odmora kod svakog poslodavca.