Razmjerni dio godišnjeg odmora

Zakonom o radu je kao izuzetak od primjene odredbe članka 77. Zakona, kojim se propisuje pravo radnika na godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, propisano da radnik u slučaju prestanka ugovora o radu, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.

Razmjerni dio godišnjeg odmora utvrđuje se u trajanju od jedne dvanaestine (1/12) ukupnog broja dana godišnjeg odmora koji bi mu pripadao, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Pri izračunavanju trajanja razmjernog dijela godišnjeg odmora, najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.

Točan broj dana godišnjeg odmora nije moguće izračunati ukoliko nije poznata stavka koliko iznosi puni godišnji odmor kod tog poslodavca, te utvrđeni raspored radnog vremena radnika.

Naime, broj dana godišnjeg odmora (bilo „punog“ bilo razmjernog) radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.

Primjerice, ukoliko radnik radi u petodnevnom tjednu, četiri tjedna godišnjeg odmora, iznosit će dvadeset dana godišnjeg odmora, dok za radnika koji radi u šestodnevnom tjednu, četiri tjedna godišnjeg odmora iznosit će dvadeset i četiri dana godišnjeg odmora.

Slijedom navedenoga, radnik koji je radio kod poslodavca od 1. 4. 2018. godine do 1. 7. 2018. godine, ostvarit će pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora trajanju od 3/12 ukupnog broja dana koji bi mu pripadao.