Mirovanje radnog odnosa i prenošenje godišnjeg odmora

Zakonom o radu je propisano pravo radnika na godišnji odmor, njegovo korištenje te prenošenje u iduću kalendarsku godinu.

Za vrijeme korištenja mirovanja radnog odnosa ne dolazi do prestanka radnog odnosa, već za to vrijeme sva prava i obveze obiju ugovornih strana miruju.    Stoga, nakon korištenja toga prava, radnik u tekućoj kalendarskoj godini ostvaruje pravo na cijeli godišnji odmor kod svog poslodavca.

Međutim, ako radni odnos radniku miruje tijekom čitave kalendarske godine, miruju sva prava i obveze poslodavca i radnika, pa samim time miruje i radnikovo pravo na godišnji odmor, kojeg u tom slučaju ne može prenositi i koristiti ga u idućoj kalendarskoj godini.