Mišljenje MRMS o korištenju plinskog kromatografa

Sektor za zaštitu na radu i upravne poslove, u sklopu Uprave za rad i zaštitu na radu pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, donio je sljedeće mišljenje o korištenju plinskog kromatografa:

Uvidom u prilog Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša („Narodne novine“, br. 16/16.) razvidno je da se plinski kromatograf koristi samo za ispitivanje organskih plinova i para, dok se spektrofotometar koristi za ispitivanje i organskih i anorganskih plinova i para, iz čega proizlazi da plinski kromatograf može zamijeniti spektrofotometar samo u slučaju da ovlaštena osoba ispituje samo organske plinove i pare.

Sve prethodno se može provjeriti iz stručnog članka na sljedećem linku: http://www.iloencyclopaedia.org/part-vi-16255/indoor-air-quality/78-44-indoor-air-quality/measuring-and-assessing-chemical-pollutants

Ovlaštena osoba dužna je Poslovnikom o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu, prema odredbi čl. 8. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu („Narodne novine“, br. 112/14. i 84/15.), utvrditi samo one poslove (vrste ispitivanja) za koje ima pripadajuću i propisanu mjernu opremu.