Mišljenje MRMS o područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je sljedeće Mišljenje o odredbi članka 2. stavka 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, tj. o područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca:

Stručnjak zaštite na radu ekonomske struke može obavljati poslove zaštite na radu u svim djelatnostima koje odgovaraju području njegovog obrazovanja (npr. trgovina na veliko i malo,  financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje, promidžba, istraživanje tržišta, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   i sl.), a stručnjak zaštite na radu pravne struke može obavljati poslove zaštite na radu u svim djelatnostima koje odgovaraju području njegovog obrazovanja (npr. pravne djelatnosti, sudske i pravosudne djelatnosti, upravljačke djelatnosti, savjetovanje u vezi s upravljanjem, porezno savjetovanje, poslovanje nekretninama, djelatnosti osiguranja, administrativne i pomoćne   uslužne  djelatnosti i sl.), međutim napominjemo da neovisno 0 navedenim djelatnostima, stručnjaci ekonomske i pravne struke mogu također obavljati poslove zaštite na radu i u drugim djelatnostima u kojima se obavljaju pretežno poslovi s malim rizicima.

Pravilnikom 0 izradi procjene rizika  (“Narodne novine”, broj 112/2014), u Prilog  II. određeni su poslovi s malim rizicima te se poslovima s malim rizicima smatraju administrativni, uredski poslovi i slični poslovi. Iz poslova navedenih u Prilogu II. Pravilnika o izradi procjene rizika, vidljivo je da uz osobe iz područja tehničkih, biotehničkih i prirodnih znanosti, iste obavljaju i osobe društvenih znanosti te kada se radi 0 pretežnom obavljanju poslova s malim rizicima, stručnjak zaštite na radu može također biti osoba koja ima obrazovanje iz područja društvenih znanosti (npr. ekonomija, pravo, psihologija, pedagogija i sl.), a također i iz drugih područja koja se mogu svrstati  u poslove  s malim  rizicima.

U djelatnosti obrazovanja, stručnjak zaštite na radu može biti iz bilo kojeg  područja znanosti koje sudjeluju u određenom obrazovanju (struke koje sudjeluju u obrazovanju), a kada se radi 0 pretežnom obavljanju poslova s malim rizicima, stručnjak zaštite na radu u obrazovanju može također biti osoba koja ima obrazovanje iz područja društvenih znanosti, kao sto su stručnjaci  ekonomske  i pravne  struke.