Mišljenje MRMS o pregledu i ispitivanju radne opreme te fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dalo je sljedeće mišljenje vezano uz ovlaštene osobe i ispitivanje radne opreme te fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu: Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (,,Narodne novine”, broj 112/2014. i 84/2015.), propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati stručnjaci zaštite na radu na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu, uključujući i poslove ispitivanja radne opreme te fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu. Važno je napomenuti da odredbama navedenog Pravilnika nije propisano da osobe koje sudjeluju u postupcima pregleda i ispitivanja moraju ispunjavati iste uvjete kao i osobe na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za navedena ispitivanja, tj. za osobe koje sudjeluju u postupcima pregleda i ispitivanja nije propisana stručna sprema (stupanj), već je jedini uvjet da budu zaposlene kod ovlaštene fizičke ili pravne osobe. Osobe koje obavljaju ispitivanja mogu biti zaposlene na puno ili nepuno radno vrijeme u skladu s odredbama Zakona o radu (,,Narodne novine”, broj 93/14. i 127/17.). Postupci, uvjeti i metode te stručni kadrovski uvjeti za obavljanje navedenih ispitivanja se prema odredbi članka 8. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu utvrđuju poslovnikom te moraju biti u skladu s propisima zaštite na radu odnosno u skladu s pravilima struke. Osobe koje sudjeluju u postupcima pregleda i ispitivanja ne moraju nužno imati položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu.

Važno je napomenuti da zaključnu ocjenu vezano za navedena ispitivanja, mogu potpisati samo osobe na temelju kojih je ovlaštena osoba dobila ovlaštenje, a iste moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 4. do 7. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.