Mišljenje MRMS o ugovaranju obavljanja poslova ZNR s poslodavcem

Na upit može li pravna ovlaštena osoba za poslove ZNR, prilikom ugovaranja poslova ZNR, za poslodavca odlukom imenovati stručnjaka zaštite na radu II. stupnja (npr. inženjera elektrotehnike (VI/1) ili  bacc.ing.elektrotehnike s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita) kako je definirano čl. 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 112/14., 43/15., 72/15. i 140/15.) MRMS je dalo sljedeće mišljenje:

Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu („Narodne novine“, broj 112/14 i 84/15), propisani su minimalni kadrovski uvjeti za dobivanje ovlaštenja ovisno o vrsti poslova zaštite na radu. Ostali stručnjaci zaštite na radu koji su zaposleni kod ovlaštene osobe, a koji nisu nositelji ovlaštenja, uključujući i inženjere elektrotehnike (VŠS – VI/1), mogu biti određeni za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca kao stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja, uz napomenu da kod određivanja stručnjaka zaštite na radu treba uvažavati odredbu članka 2. stavka 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“, broj 112/14, 43/15, 72/15, 140/15), prema kojoj stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu, mora imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca. Također je bitno naglasiti kako ovlaštena osoba mora sukladno članku 8. stavku 1. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, za sve poslove zaštite na radu koje obavlja, izraditi poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja tih poslova, što podrazumijeva utvrđivanje kriterija u pogledu stručne spreme i radnog iskustva za ostale stručnjake u ovlaštenoj osobi, kao i poslove koje isti mogu obavljati s napomenom da za kvalitetu njihovog rada odgovara osoba koja potpisuje zaključnu ocjenu, a koja ispunjava uvjet za ishođenje ovlaštenja. Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu je propisano puno radno vrijeme stručnjaka zaštite na radu temeljem kojih se ishodi ovlaštenje, dok za ostale osobe to nije propisano.