Na radilištu mješovitog kolektora

UVIJEK POŠTIVATI PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Radilište na rekonstrukciji kanalizacijskog cjevovoda u karlovačkom naselju Gaza obišao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Radovi se izvode zbog nedostatnog profila i dotrajalosti postojećeg cjevovoda pa će se do rujna ove godine rekonstruirati i djelomično izmjestiti kolektor Gaza.

Ovim projektom kolektora koji je profila 800 milimetara i koji je vrijedan 1. 099 259, 00 kuna stanovnici će dobiti kvalitetniju uslugu odvodnje.

U razgovoru s radnicima izvođača radova tvrtke Georad iz Zagreba, tom prilikom se informirao o uvjetima rada, načinu organizacije rada i provedbi mjera zaštite na radu, posebno pri izvođenju zemljanih radova u rovovima.

Pravilno izvođenje građevinskih radova, mjere prevencije i zaštite na radu posebno su značajni budući je u dosadašnjem dijelu ove godine zabilježen povećani broj nesreća na radu sa teškim i smrtnim posljedicama u Republici Hrvatskoj.

Prilikom ovakvih radova važno je osiguranje bočnih strana iskopa, odgovarajući prostor za nesmetan i siguran rad radnika, odlaganje iskopanog materijala na određenu udaljenost kako se isti ne bi obrušio u iskop, a skidanje oplate i zasipanje materijala i iskopa mora se obavljati pod stručnim nadzorom ovlaštene osobe.

U okolnostima rada na visokim temperaturama vrijeme, način i organizaciju rada potrebno je prilagoditi realnim uvjetima kako bi se spriječile ozljede i narušavanje zdravlja radnika.

Ravnatelj Begović je istaknuo da je uvijek potrebno na mjestima rada poštivati sva pravila zaštite na radu, i to mora biti na prvom mjestu u očuvanju života, zdravlja i radne sposobnosti svakog radnika. Zato poslodavci, ovlaštenici i radnici imaju obvezu dosljedno se pridržavati ažurne procjene rizika i propisanih mjera sigurnosti na svakom mjestu rada i privremenom radilištu.