Radni susret u Gradu Zagrebu

GRAD ZAGREB I ZAVOD ZAJEDNO ZA SIGURNO RADNO OKRUŽENJE

O dosadašnjoj i budućoj suradnji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Grada Zagreba i podružnica Zagrebačkog holdinga razgovarali su sa suradnicima Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda i Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba.

U Gradu Zagrebu živi nešto manje od 800.000 stanovnika a zaposleno je 389.888 osoba, od čega u pravnim osobama 359.288 a u obrtu i slobodnim profesijama 30.082 osobe. U strukturi najzastupljenije su prerađivačka industrija, trgovina i usluge. U Zagrebu je registrirano više od 346.000 vozila, te je prisutan intenzivan tramvajski, autobusni, lokalni željeznički i taxi promet. Uz značajan broj zaposlenih u različitim djelatnostima i velik broj sudionika u prometu povećani su i rizici od ozljeda kako na mjestima rada tako i u prometu.

Prema podacima o prijavljenim ozljedama na radu za 2016. godinu na teritorijalnoj razini u Gradu Zagrebu, registrirano je 25,77 posto ili ukupno 4.183 ozljeda radnika. Od toga 3.027 ili 22,79 posto ozljeda dogodio se na mjestima rada a 1.156 ili 39,13 posto prilikom dolaska na posao ili odlaska s posla, odnosno na putu, što je znatno iznad prosjeka od 18,20 posto na razini Hrvatske. Prema stopi ozljeda na radu na 1000 radnika za 2016. godinu u Gradu Zagrebu ona iznosi 9,57 što je ispod prosječne stope ONR u RH koja je iznosila u prošloj godini 11,27.

Uvodno je ravnatelj Begović predstavio nadležnost i aktivnosti ove javne ustanove, s posebnim osvrtom na pružanje potpore poduzetnicima u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu. Istaknuo je rad besplatnog savjetovališta ZNR 3u1, organizaciju „Otvorenih vrata Zavoda“ na terenu, Info poduzetnički kutak „Krenimo sigurnim korakom zajedno!“ kao podrška poduzetnicima početnicima, zatim organizaciju Info dana za obrtnike „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu!“ u suradnji s Obrtničkim komorama u gradovima, besplatne edukacije „Zaštiti se znanjem“ namijenjene različitim dionicima putem okruglih stolova, savjetovanja, tribina i seminara. Neposredni susreti i razgovori u radnim sredinama s predstavnicima Uprava, ovlaštenicima poslodavaca, sindikata, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, članovima radničkih vijeća i stručnjacima zaštite na radu također su jedan od oblika koji potvrđuju usmjerenost i otvorenost Zavoda kao javne ustanove svojim korisnicima. Zavod se zalaže za promicanje kulture zaštite na radu od najranije životne dobi jer je takav pristup ključna pretpostavka prevencije i očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka. Prvom Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“, europskom kampanjom „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, programom „Uradi sam, ali sigurno!“, Nacionalnim programom „Živjeti zdravo“ i programom sigurnosti u prometu 2014.-2020. moguće je ostvariti sinergijski učinak u području zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja Zavoda sa Zagrebačkim holdingom putem radnih posjeta pojedinim radnim sredinama, u promociji kampanja na tramvajskim vozilima, sudjelovanjem Zavoda na Međunarodnom sajmu „Interprotex“ i predavanjem stručnjaka Zavoda o osnovama zaštite na radu za poduzetnike početnike u Plavom uredu Poduzetničkog centra Zagreb.

U okviru daljnjih planova istaknuta je mogućnost šire suradnje Zavoda i RAZA-e – Razvojne agencije Zagreb te svih njenih potpornih sastavnica; Tehnološkog parka, Plavog ureda i Startup tvrtki putem informiranja, edukacija i savjetovanja korisnika o učinkovitoj organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu.

Iskazan je i interes za partnerstvo Zavoda i Grada Zagreba na području realizacije edukativnih programa za različite dionike „Zaštiti se znanjem“, budući se za sudjelovanje na istima ne naplaćuje kotizacija.

Predstavnici Zavoda naveli su da je u svojem izvješću iz 2015. godine o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.-2020. Europski parlament skrenuo pozornost Europske komisije na važnost provedbe, poštovanja i izvršenja zakonodavstva u području sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu kao i na niz povećanih ili novih rizika. U izvješću je posebno naglašena potreba zaštite svih radnika bez obzira na veličinu poslodavca, vrstu posla ili ugovora o radu. Broj ljudi starijih od 60 godina u EU trenutačno se povećava za gotovo dva milijuna svake godine, a do 2030.godine stariji radnici će činiti gotovo jednu četvrtinu ukupne radne snage. Već duže vrijeme stariji radnici prerano napuštaju tržište rada, često zbog problema povezanih s neadekvatnim uvjetima rada.

Strateškim okvirom EU o sigurnosti i zdravlju na radu demografske promjene i starenje radne snage utvrđeni su kao jedan od ključnih izazova i predložen je niz mjera koje su trenutačno u razvoju a najznačajnija je kampanja za podizanje svijesti „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“.

Zaštita na radu ne smije se doživljavati kao vanjska obveza i još jedna administrativna zadaća koju je potrebno obaviti samo radi forme. Većinu obveza svaka odgovorna osoba vjerojatno bi provodila čak i da iste nisu propisane zakonom i drugim aktima, jer su to logične mjere za sprječavanje nesreća i bolesti povezanih s radom. Za prepoznavanje rizika i utvrđivanje mjera prevencije a zatim i rad na siguran način potreban je prije svega zdravorazumski pristup. Takvim ponašanjem moguće je spriječiti nezgode i bolesti te najučinkovitije poboljšati poslovne rezultate. U tvrtkama u kojima čelni ljudi imaju proakivan pristup prema zaštiti na radu raste motivacija i predanost radnika ciljevima tvrtke. Istovremeno pozitivni rezultati u zaštiti na radu donose prave uštede, kroz smanjivanje izostanaka s rada, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, ostvarivanje poslovnih planova i ciljeva te ugled kod poslovnih partnera i klijenata, rekao je ravnatelj Begović.

Pročelnica Mirka Jozić naglasila je otvorenost Grada Zagreba i njenih institucija za suradnju sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, kao javnom ustanovom, posebno ističući značaj pružanja potpore poduzetnicima u području zaštite na radu kroz informiranje, edukaciju i savjetovanje. Uz to Grad će poduprijeti organizaciju edukativnih sadržaja za djecu i učenike i promociju kampanja kojima se promiče prevencija i zaštita na radu.