Način utvrđivanja rezultata izbora predstavnika radnika

Način utvrđivanja rezultata izbora za radničko vijeće propisan je odredbom članka 147. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17).

U slučaju kada se za radničko vijeće bira jedan predstavnik, citiranom odredbom Zakona je propisano da je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova radnika koji su glasovali, a ako u tome slučaju dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je onaj kandidat koji je duže neprekidno zaposlen kod poslodavca.

U pretpostavljenom slučaju, u kojemu niti jedan od navedenih kriterija ne bi bio dovoljan da se na pravilan i zakonit način utvrdi koji je od kandidata izabran u tome izbornom postupku, izbori ne bi polučili svrhu radi koje su raspisani i izborni odbor bi mogao sukladno članku 9. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 3/16 i 52/17), donijeti odluku o ponavljanju izbornog postupka.

Također smo mišljenja da u postupku utvrđivanja dužine zaposlenosti radnika – kandidata na listi za izbor predstavnika u radničko vijeće, valja uzeti u obzir i dužinu zaposlenosti toga radnika kod prethodnog poslodavca, ako je sukladno članku 137. stavku 1. Zakona o radu, prethodni poslodavac statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenio ugovor o radu toga radnika.

Naime, na temelju članka 137. stavka 2. Zakona o radu, radnik čiji je ugovor o radu prenesen na način iz stavka 1. toga članka Zakona, zadržava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenošenja ugovora o radu.