Nacionalno vijeće za zaštitu na radu: Jačati odgovornost, unutarnji nadzor i prevenciju

Na sjednici Nacionalnog vijeća  za zaštitu na radu Ilija Tadić, ravnatelj Inspektorata rada i Nenad Puljić, načelnik Sektora za nadzor u području zaštite na radu upoznali su članove tog tijela s izvješćem o radu Inspektorata rada za 2016. godinu u području radnih odnosa i zaštite na radu. Ukazali su na najčešće utvrđene nezakonitosti i poduzete mjere iz nadležnosti inspektorata rada među kojima su prevladavale 69 posto upravne mjere, a 14 posto prekršajne mjere. Najveći broj teških ozljeda na radu evidentiran je u prerađivačkoj industriji, graditeljstvu, trgovini na veliko i malo te poljoprivredi i šumarstvu. Kao propusti koji su uzrokovali ozljede na radu u izvješću se navodi nepridržavanje posebnih i osnovnih pravila zaštite na radu, neadekvatno održavanje, improvizacija i sl., a bilježi se izbjegavanje prijave teških ozljeda na radu u skladu s propisom.

U raspravi su iznijeti pozitivni i negativni primjeri iz prakse, uz naglasak na odgovornost u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu u svakoj radnoj sredini, potrebu jačanja unutarnjeg nadzora i prevencije te odgovorno djelovanje svih ključnih dionika u području zaštite na radu, kako bi se spriječile nesreće na radu.

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu  prihvatilo je izvješće o radu Inspektorata rada za 2016. godinu te je podržalo predložene mjere kadrovskog jačanja i osnaživanja  njegove uloge.

U nastavku sjednice predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava upoznali su članove Vijeća s tijekom aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu.