Obilazak radilišta Zagrebačkih cesta: U specifičnim radnim uvjetima osigurati siguran rad

U pratnji Mirka Klarića, rukovoditelja Službe općih poslova i stručnjaka zaštite na radu u tvrtki Zagrebačke ceste, radove na izvođenju uklanjanja i zamjene asfaltnog sloja, postavljanju nove signalizacije te uređenju kolnika u Ulici Grada Gospića na dijelu od raskrižja Koledovčina/Servisna do Ulice Grada Vukovara, obišli su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik.

Zagrebačke ceste ukupno održavaju više od 5.000 ulica, odnosno približno 2.600 km cesta unutar administrativnih granica grada Zagreba. Uz kvalitetne strojeve i obučene radnike tvrtka ima dvije asfaltne baze, Asfaltnu bazu Gradis i reciklažnu Asfaltnu bazu Benninghoven, te postrojenje za recikliranje građevinskog otpada. Obradom betona, asfalta i ostalog građevinskog otpadnog materijala dolazi se do vrijedne sirovine koja se koristi umjesto novih kamenih materijala. Na taj način doprinosi se očuvanju prirodnih resursa i štiti se okoliš. U djelokrugu poslova Zagrebačke ceste održavaju vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju, postavljaju privremenu regulaciju prometa, održavaju 449 semaforiziranih raskrižja i opremu na ukupnoj cestovnoj prometnoj mreži. Tvrtka je stručno osposobljena i ekipirana za obavljanje svih radova na redovnom i izvanrednom održavanju te upravljanju i zaštiti cesta. Također se izvode radovi na sanaciji prijekopa i oštećenja cesta nakon polaganja komunalnih instalacija ili izvođenja drugih radova. Posebna pozornost posvećena je redovitom ispitivanju i održavanju strojeva i uređaja kao i osposobljavanju radnika za rad na siguran način, istaknuo je Mirko Klarić.

Ravnatelj Begović razgovarao je s radnicima o organizaciji i uvjetima rada, provođenju mjera zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi, posebno uporabi odgovarajuće i propisane odjeće i obuće. Radovi se obavljaju u vrlo specifičnim i zahtjevnim uvjetima, budući je temperatura asfalta koji se dovozi na radilište iz asfaltne baze, a zatim postavlja na pripremljenu podlogu od 150 – 100 stupnjeva, kako temperatura zraka ovih dana dostiže i više od 35 stupnjeva vrlo važno primjenjivati sve propisane mjere prevencije u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu radnika na takvim otvorenim radilištima, rekao je ravnatelj Begović, kako bi spriječili ne samo ozljede na radu, već i bolesti povezane s radom.