Naknada plaće za vrijeme izvanrednih okolnosti

Visina naknade plaće utvrđuje se ovim ili drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ako nije tako određena, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca.

No, u slučaju prekida rada zbog nastanka izvanrednih okolnosti kao što su epidemija bolesti, potresi, poplave i drugih sličnih pojava, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini 70% prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije povoljnije uređeno.