Rad od kuće za vrijeme izvanrednih okolnosti

U slučaju nastanka izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava, poslodavac može, radi nastavka poslovanja te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i drugih osoba, bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad na izdvojenom mjestu rada.

Dakle, ne postoji zapreka da poslodavac i radnik u slučaju primjerice proglašene epidemije COVID-19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, dogovore rad od kuće i to bez izmjene ugovora o radu, ali ne duže od 30 dana.

Slijedom navedenoga, ukoliko bi takav rad trajao duže od 30 dana, počevši od dana nastanka izvanredne okolnosti, poslodavac će biti dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu s obveznim sadržajem ugovora o radu u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada.