Nastavak rada nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme

Zakon o radu u članku 12. stavku 10. propisuje da ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme. Također, Zakon o radu ne obvezuje poslodavca da posebno obavijesti radnika da li ima namjeru produžiti radniku ugovor o radu na određeno vrijeme.

Nadalje, napominjemo da radnik ima pravo na zaštitu svojih prava temeljem odredbe članka 133. istog Zakona. To znači da se radnik može obratiti poslodavcu sa zahtjevom za utvrđenjem radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Ukoliko poslodavac ne udovolji tom zahtjevu, radnik može pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom, tužbom za utvrđenjem postojanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.